TOPlist TOPlist TOPlist

Voda v Ostravě bude i nadále jedna z nejlevnějších v ČR

Stejně jako ve většině měst dojde v Ostravě k 1. lednu 2015 k úpravě cen pro vodné a stočné. Pro Ostravany však půjde jen o nepatrnou změnu. Cena za m3 pitné vody se zvýší o 0,36 Kč (1 %), cena za m3 odkanalizované vody pak o 0,47 Kč (1,3 %). Běžný spotřebitel tak měsíčně zaplatí jen asi o 2 Kč více než v roce 2014. Obyvatelé Ostravy budou mít stejně jako dosud jednu z nejnižších cen pro vodné a stočné z krajských měst ČR.
 
„V roce 2015 se zaměříme na další rozvoj našich moderních služeb, které ještě zlepší komfort našich zákazníků. Ať už jde o oblíbený online zákaznický účet či o větší rozšíření bezdrátového odečtu vodoměrů,“ přiblížil plány na další rok ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petr Konečný.
 
Zároveň uvedl, co má největší vliv na tvorbu ceny pitné vody. „Zvýšení ceny pro vodné a stočné nejvíce ovlivňují nárůsty ceny vstupů a poplatku za pronájem vodohospodářské infrastruktury, který platíme městu a jsou z něj hrazeny investice do vodovodní a kanalizační infrastruktury. Jsem rád, že i přes tyto zvýšené náklady se nám podařilo udržet cenu pro vodné a stočné pro rok 2015 na takové úrovni, že vzroste o méně než 1 Kč za odebraný metr kubický,“ dodal Petr Konečný.
 
V roce 2015 bude v Ostravě cena pitné vody 36,59 Kč s DPH a cena odkanalizované vody 38,05 Kč s DPH za jeden metr kubický. Celková cena za 1m3 pitné a odkanalizované vody bude tedy 74,64 Kč včetně DPH. Ve srovnání s obyvateli ve většině měst ČR budou Ostravané i nadále patřit k těm, kteří za vodu platí nejméně. Litr kvalitní pitné vody přijde na méně než  8 haléřů.