TOPlist TOPlist TOPlist

Cena vody v Plzni pro rok 2015

K 1. lednu 2015 bude upravena vodného a stočného, kterou schválila Rada města Plzně dne 27. listopadu 2014. Jeden m3, tj. 1000 litrů vody, přijde od 1. ledna 2015 na 89,40 Kč včetně 15% DPH. 1 litr pitné vody z vodovodu tak přijde na 0,089 Kč.  

V této ceně jsou započítány veškeré služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadní vody. Při průměrné denní spotřebě vody na osobu zaplatíte za vodu z vodovodu zhruba 9 korun za den.

Voda z vodovodu patří stále k nejnižším položkám ve spotřebním koši.  Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny a podmínek Evropské komise pro získání dotačních titulů z Evropské unie.

Zdroj: VODÁRNA PLZEŇ a.s.