TOPlist TOPlist TOPlist

Čištění, údržbu a pravidelné rozbory potřebuje každá studna

 

Čistá, nezávadná studna na pitnou vodu je základem pro naše zdraví. Je proto velmi důležité věnovat větší pozornost ochraně a údržbě studny.

S pramenem se strhávají do studny i drobné nečistoty, které se usazují na dně každé studny. Záleží na složení půdy, ve které je kopaná. Studnám ve tvrdých horninách toto nebezpečí hrozí méně než těm kopaných do běžné hlíny. 

Časem se na dně každé studny vytváří nános z usazenin, většinou biologického původu, (bahno, písek, jíl, mikroskopické organismy). Tyto sedimenty se do studny dostávají spolu s přitékající vodou. Sloučeniny vysrážené ze železa a manganu mohou například ucpat potrubí i vstupní otvory do studny. Takové usazeniny nepříznivě ovlivňují chuť, vůni i barvu vody.

Pokud studnu delší dobu nepoužíváte, může se stát, že se její přítok ztratí nebo významně zeslábne. Čištěním, či prohloubením studny a pravidelném odběru vody se přítoky mohou obnovit.

Důležité je také vizuálně kontrolovat stav studny, hladinu vody, možné netěsnosti nebo funkčnost odvětrávání víka studny. Dle potřeby také necháme zkontrolovat kvalitu vody akreditovaným rozborem vody.

Pokud se o vaši studnu poctivě staráte a nezanedbáváte pravidelnou údržbu, doporučuje se čistit studnu jednou za 3-5 let. Vždy záleží na stavu studny, jejím umístění a okolních podmínkách. U studny v kamenném podloží to může klidně být i déle.

Majitelé studen, kteří používají studnu jako jediný zdroj pitné vody, by měli provádět pravidelný mikrobiologický rozbor vody. Ten obsahuje ukazetele stop teplokrevných živočichů, tedy bakterie koliformní a E.coli, což je indikátor možného fekálního znečištění vody.

Mikrobiologický rozbor by se měl provést nejlépe 14 dní po samotném čištění studny, kdy se obnoví pramen. Voda je totiž po čištění desinfikovaná chlorovými prostředky, a ty by rozbor vody mohly zkreslovat.

V lepším případě je vhodné provést mikrobiologický rozbor před i po čištění, a tak lze porovnat rozdíl mezi kvalitou vody i pramenu. 

Pokud byla voda před čištěním kontaminovaná a po té už ne, je zde záruka, že pramen nám poskytne pitnou vodu. Podle toho se také pozná, zda v takovém případě byla zanedbaná údržba, nebo je voda ve studni závadná.