TOPlist TOPlist TOPlist

Dotace na odstranění olověných rozvodů pitné vody

Olovo v pitné vodě

je nebezpečné především pro děti a jejich vyvíjející se nervový systém. V pitné vodě distribuované vodárnami není olovo prakticky přítomno – v naprosté většině vzorků není zjištěno vůbec, ve zbytku na úrovni zlomku limitní hodnoty – ale jeho obsah v pitné vodě vytékající z kohoutku může být zvýšen v domech, které dosud mají staré olověné domovní rozvody vody. Odhaduje se, že takových domů je v ČR ještě asi 5%.  

I když jeho obsah lze snížit např. odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné. Neexistuje ani selektivní technologie úpravy vody, která by dokázala olovo z pitné vody u spotřebitele odstranit. Z toho důvodu existuje v České republice národní program na podporu výměny olověného potrubí vnitřních vodovodů, který realizuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Dotace na odstranění olověných rozvodů - do 16.2.2015

„Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“ byl zahájen v roce 2004. Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webových stránkách MMR. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.

Lhůta pro doručení žádosti skončí 16. února 2015. Rezervace termínu kontroly výběru dodavatele stavebních prací podle zákona o veřejných zakázkách je zpřístupněna na mmr-cr.reservio.com

Dokumentace k akci ke stažení: