TOPlist TOPlist TOPlist

Povodí Moravy vybuduje do roku 2022 na řece Bečvě protipovodňové stavby za téměř 2,1 mld

 

Dlouho očekávaný plán protipovodňových opatření na řece Bečvě schválila nedávno Vláda ČR. Rozdělila jej na dvě etapy a Povodí Moravy, s.p. už má jasno také v tom, jak stavby financovat.

„První etapa, která předpokládá do roku 2022 investice za 2,1 mld. korun a komplexní ochranu sídel podél toku Bečvy při průtoku 650 – 750 m3/s, což odpovídá padesátileté vodě, bude financována částkou 1,3 mld. z programu Podpory prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství a dalšími 760 miliony korun z Operačního programu Životní prostředí Ministerstva životního prostředí,“ uvádí generální ředitel Povodí Moravy, s.p. RNDr. Jan Hodovský. Ministerstvo zemědělství bude financovat stavby technického charakteru, z peněz Ministerstva životního prostředí se zaplatí přírodě blízká protipovodňová opatření tak, aby si řeka zachovala svůj osobitý krajinný ráz.

Souběžně s výstavbou lokálních protipovodňových opatření bude probíhat majetkoprávní vypořádání, na které naváže výstavba diskutovaného poldru Teplice. Ten je nejdůležitější stavbou druhé etapy a bude financován ze státního rozpočtu. Suchá nádrž s retenčním objemem až 35 milionů kubíků vody bude stát 2,69 mld. korun a plánuje se, že ochrání města a obce dále po toku před stoletou vodou. Měla by tedy ochránit obyvatelstvo před katastrofou srovnatelnou s povodní roku 1997. Plány na tento poldr jsou staré už desítky let. Postupně se měnila velikost uvažovaného retenčního objemu i umístění samotného poldru. „Tento poldr už v nejnovějších plánech vůbec nezasahuje do katastru Teplic nad Bečvou, proto jsme jej změnili na vodní dílo Skalička,“ upozorňuje Hodovský na další novinku, která se v souvislosti se stavbou objevuje.

Před samotnou výstavbou VD Skalička bude potřeba se vypořádat s výkupem pozemků a staveb, které se v místě nacházejí. „Předpokládáme, že se budou náklady na výkup těchto nemovitostí pohybovat někde na hranici 680 milionů korun bez DPH“, uzavírá Hodovský.