TOPlist TOPlist TOPlist

87 let starý vodojem v Peruci prochází omlazovací kůrou

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Lounsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 87 let starého vodojemu v Peruci.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti.Prioritou jsou pro nás stavby v oblasti zásobování obyvatelstva pitnou vodou, kam patří i probíhající rekonstrukce vodojemu Peruc.“

Více o stavbě:

Vodojem Peruc se nachází asi kilometr jihozápadně od obce ve vzrostlém porostu. Vodojem o objemu 100 m3 je umístěn před spotřebištěm a slouží jen k zásobování městyse Peruc. Jde o věžový jednokomorový železobetonový vodojem o výšce 24 metrů. Na základové železobetonové desce je zakotven na osmi pilířích dřík vodojemu, na němž je uložena válcová akumulační nádrž. Zastřešení je kopulovitou střechou pokrytou plechem. Vodojem pochází z roku 1928. V roce 2007 proběhla částečná rekonstrukce technologie - potrubí a armatur - v podzemní armaturní komoře vodojemu. Vodojem sice nevykazuje havarijní poruchy, ale vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů se projevují středně závažné poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Na střeše je několik antén a vysílačů provozovatele telekomunikačních služeb. SVS rozhodla o vypovězení smlouvy s ním a o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. 

Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební stránce dojde především k sanaci poškozených podlah, stěn a stropů odstraněním degradovaného betonu, zvětralých cihel a omítek. Sanována bude také kovová výztuž. Následovat bude reprofilace a hydroizolační omítky vhodné pro vlhké prostředí. Dojde k výměně zkorodovaných kovových stavebních prvků, jako jsou žebříky, dveře a poklopy. Objekt dostane nové zastřešení. Budou provedena komplexní vzduchotechnická opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Bude vyměněna i část technologie, jako původní vertikální přítokové a odběrné potrubí a výpustné/přelivné potrubí z akumulační nádrže. Všechna zařízení a materiály budou atestovány pro styk s pitnou vodou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 26. května 2015. Stavební práce začaly v uplynulých dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. října 2015. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 78,8 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 89,5 milionů korun. 

 

< zpět na hlavní stranu     > pokračovat na rozbory vody