TOPlist TOPlist TOPlist

Zahájení rekonstrukce 93 let staré kanalizace a poruchového vodovodu v Lenešicích

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 93 let staré kanalizace a poruchového vodovodu v Lenešicích, v Komenského ulici

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme již celých 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce budou v uvedené lokalitě zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno přibližně 35 obyvatel.“

Více o stavbě:

Stávající jednotná kanalizační stoka v Komenského ulici je z betonových trub vnitřního průměru 300 a 500 mm. Kanalizace vedená převážně v místní zpevněné komunikaci byla uvedena do provozu již roku 1922 a dnes je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál potrubí vykazuje 50% korozi a praskliny. Navíc je stoka špatně vyspárovaná (protispád), proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti do dvou metrů (s dvojím křižováním) vede vodovod z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm. Řad z roku 1970 je poruchový a bude vyměněn v rámci společné akce s kanalizací.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí o vnitřním průměru 500 mm v délce 181 metrů a vnitřního průměru 300 mm v délce 85 metrů. Pro vodovod se použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu o vnitřním průměru 80 mm v délce 255 metrů. Součástí stavby je přepojení 20 domovních kanalizačních přípojek, 14 vodovodních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí. Stavba bude realizována v původní trase, v otevřeném paženém výkopu. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. května 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2015. Stavba SVS proběhne v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí obce – obnovou povrchu komunikace v ul. Komenského.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 21 staveb za 78,8 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 89,5 milionů korun. 

 

< zpět na hlavní stranu     > pokračovat na rozbory vody