TOPlist TOPlist TOPlist

Kvalita pitné vody dodávané VODÁRNOU PLZEŇ a.s.

 

VODÁRNA PLZEŇ ručí za pitnou vodu dodávanou v provozovaných lokalitách, odběratelé se tedy nemusí nijak obávat o její hygienickou nezávadnost.

Aktuálním tématem posledních dnů v celé České republice je kohoutková voda, resp. její kvalita. Problémy z pražských Dejvic vyvolaly nemalé obavy napříč celým naším územím. Také v Plzni se objevila celá řada dotazů, obzvláště v souvislosti se zakalením, kterému se bohužel nelze v některých případech zcela vyhnout. Sem můžeme zařadit také situaci ze středy 27. května, kdy havárie potrubí DN 300 a její následná oprava způsobily komplikace v oblasti Lochotína i Bolevce.

Obecně můžeme konstatovat, že v důsledku jakéhokoliv přerušení dodávky vody (ať už z důvodu nezbytné opravy či stavební úpravy) lze pozorovat zhoršené senzorické vlastnosti vody. Za rizikové lze v tomto ohledu také označit napouštění bazénů přímo z vodovodní sítě či nezbytné periodické kontroly požárních hydrantů. Nepříjemné dopady těchto událostí minimalizujeme odkalováním vodovodních řadů v postižené lokalitě.

Přestože voda tekoucí z Vašich kohoutků v danou chvíli dočasně ztrácí svou průzračnost, rozhodně se nemusíte obávat o její hygienickou nezávadnost! Kvalita námi dodávané vody ve všech provozovaných lokalitách podléhá pravidelným (a v případě vybraných ukazatelů nepřetržitým) kontrolám a můžeme tedy potvrdit, že jev naprostém pořádku a splňuje veškeré zákonem stanovené požadavky na vodu pitnou.

Problém, který se vyskytl v Dejvicích, byl výhradně lokálního charakteru. V obecné rovině podobnou havárii nelze se stoprocentní jistotou vyloučit v žádné lokalitě. Nicméně s ohledem na správně nastavený a plně funkční systém kontroly kvality vody ji lze označit za vysoce nepravděpodobnou. Prostor pro podobné komplikace navíc dále minimalizuje velice pečlivě vedená dokumentace sítí.

V případě jakýchkoli problémů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím centrálního dispečinku na telefonním čísle 377 413 444. 

 

< zpět na hlavní stranu     > pokračovat na rozbory vody