TOPlist TOPlist TOPlist

Napouštění bazénů

Rádi se ve slunečných dnech osvěžíte na zahradě ve svém bazénu? Pak čtěte dál a dozvíte se, jak nejlépe postupovat při jeho napouštění.

Ač letošní zima byla mírná, sluníčko a teplejší počasí se ještě střídá se zataženou oblohou a chladnějšími dny. Přesto nejeden majitel bazénu může zatoužit po jeho napuštění. I přes snahu každoročně upozornit na možná rizika s tímto spojená se stále najdou případy, kdy jsou naši odběratelé nepříjemně zaskočeni rezavým zbarvením napuštěné vody u nich i u okolních odběratelů.

Provozní ředitel Ing. Jan Kretek nastalou situace odůvodňuje nárazovými změnami hydraulických poměrů v síti. „V případě překotného napouštění bazénů z vodovodu pro veřejnou potřebu se začnou  uvolňovat usazeniny z vnitřního povrchu vodovodní sítě a tím dojde k zakalení vody. Tento problém  se pak netýká pouze vlastního místa odběru, ale často i poměrně širokého okolí.“

Přímé napouštění bazénů vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu se kvůli výše uvedeným skutečnostem nedoporučuje. Pokud byste se nicméně pro tuto variantu rozhodli, je nezbytné se na postupu předem poradit s pracovníky příslušných pracovišť VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň 377 413 413, Nýřany 377 931 315 a Kralovice 373 396 304), příp. kontaktovat centrální dispečink (377 413 444). Získáte tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody jak pro vás, tak i související veřejný vodovod.

Další a silně doporučovanou možností je pak objednání dovozu vody cisternou. Při dojednávání termínu je však třeba počítat s tím, že cisterny jsou určené pro řadu činností, z nichž například náhradní zásobování vodou v případě havárií má před ostatními přednost.

 

< zpět na úvodní stranu   > pokračovat na rozbory vody  > pokračovat na úpravu vody