TOPlist TOPlist TOPlist

Možnost odečtu stočného

Dotaz:

Je možné odečíst z fakturovaného stočného spotřebovanou dodanou vodu, která nebyla vypuštěna do veřejné kanalizace?

Odpověď: 

Ano, takový postup předvídá § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Mezi takové případy bude spadat například výroba některých potravin apod. Pokud odběratel provozovateli prokáže, že bez vypouštění do kanalizace spotřebuje více než 30m3 dodané vody, lze množství nevypuštěné vody podle citovaného ustanovení zákona vyjmout ze zpoplatnění za odvádění odpadních vod.

Citace § 19 odst. 7 zákona č. 274/2001 Sb.:

"Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel s odběratelem nedohodli jinak."