TOPlist TOPlist TOPlist

Požadovaná jakost povrchových vod určených k odběru pitné vody v EU

Tato směrnice se týká požadavků na jakost, kterým musí po odpovídající úpravě vyhovovat sladké povrchové vody určené k odběru pitné vody, dále nazývané "surová voda". Podzemní voda, brakická voda a voda určená pro opětovné plnění vodních loží není předmětem této směrnice. Pro účely uplatnění této směrnice, bude veškerá voda určená pro lidskou spotřebu a dodávaná veřejnými sítěmi považována za pitnou vodu.

Celé znění směrnice rady ze dne 16.6.1975 si můžete přečíst zde.