TOPlist TOPlist TOPlist

Spojené království omezuje čerpání odpadních vod do moře

Britská vláda mění zákon o životním prostředí, protože země je zahlcena nelegálním vypouštěním a špatně fungujícími čistírnami odpadních vod. Jak sami uvedli, vodárenské společnosti loni nahlásily 400 000 vypouštění nevyčištěných odpadních vod. Tato čísla však sotva představují celkový obraz, protože ne všechna vypouštění odpadních vod jsou evidována, a protože je tomuto odvětví umožněno, aby své úniky hlásilo samo, což je praxe, která vede ke zneužívání. 

Britský kanalizační systém je určen k odvádění odpadních vod z domácností a průmyslu. Přestože vodárenské společnosti disponují zásobními nádržemi na přepady, během bouřky se rychle zaplní. Například vodárenská společnost Southern Water má nádrž s kapacitou 40 milionů litrů, což je více než velikost 15 olympijských plaveckých bazénů dohromady. Velikost této nádrže se však naplní po 40 minutách deště, takže společnosti zbývají dvě možnosti: buď vypustit ventil, který nečištěnou odpadní vodu vypustí do moří a řek, nebo ji nechat zpětně natéct do kanalizace. 

Přepady dešťových vod jsou zákonem povoleny, i když, jak zdůrazňuje vláda, vypouštění nečištěných odpadních vod do vodních zdrojů musí být použito ve "výjimečných případech". Britské vodárenské společnosti však začaly vypouštět odpadní vody i v obdobích sucha, čímž se pojem "výjimečný" stal nesmyslným. 

Důsledky

Vzhledem k tomu, že se tyto praktiky vodárenských společností změnily v běžnou praxi, v celé Velké Británii se odpadní vody nacházejí v moři, na plážích, kde ohrožují volně žijící živočichy. Vzhledem k tomu, že veřejnost této situaci věnovala pozornost, zahájila Agentura pro životní prostředí rozsáhlé vyšetřování, které skončilo pokutou ve výši téměř 107 milionů eur pro společnost Southern Water za nezákonné vypouštění surových odpadních vod do moří a kontrolou více než 2 000 dalších čistíren odpadních vod. Jak bylo uvedeno, každá společnost, která je přistižena při porušování zákonných povolení, podléhá donucovacím opatřením, včetně pokut nebo trestního stíhání. 

Změna v návrhu zákona o životním prostředí

Poté, co Spojené království ohrožovala tsunami nečištěných odpadních vod, navrhla vláda změnu zákona o životním prostředí, která by vodárenské společnosti přinutila přijmout veškerá nezbytná opatření a zamezit vypouštění nečištěných odpadních vod do řek a moří. 

Konzervativní poslanci však tento pozměňovací návrh zamítli a jak uvedlo ministerstvo životního prostředí, potravin a venkova, návrh měl dobré úmysly, nicméně "již byl realizován prostřednictvím mnoha opatření v rámci zákona o životním prostředí a v širším měřítku". Po hlasování byla nahlášena většina nelegálních vypouštění nečištěných odpadních vod, což naznačuje, že vodárenské společnosti vzaly toto rozhodnutí jako zelenou k tomu, aby začaly znečišťovat moře a řeky. 

Transparentnost

Nakonec byl pozměňovací návrh vrácen k druhému hlasování, po němž byl přijat. Nový návrh zákona o životním prostředí posílil své zákony o čištění odpadních vod a řízení přepadů tím, že vodárenským společnostem ukládá povinnost vypracovat komplexní zákonné Plány řízení odvodnění a kanalizace, které stanoví, jak budou řídit a rozvíjet svůj systém odvodnění a kanalizace v horizontu minimálně 25 let plánování, ukládá vodárenským společnostem a Agentuře pro životní prostředí povinnost každoročně zveřejňovat údaje o provozu dešťových přepadů a také novou povinnost vodárenských společností zveřejňovat informace v reálném čase - do jedné hodiny - o provozu dešťových přepadů.