TOPlist TOPlist TOPlist

Znečištěné řeky ve Španělsku vyžadují nové právní předpisy EU o pesticidech

Nedávná studie odhalující masivní kontaminaci španělských vod toxickými látkami, jako jsou odpady z petrochemického průmyslu a pesticidy ze zemědělství, poukazuje na nedostatky ve španělské i evropské legislativě. Je třeba přijmout naléhavá opatření, jako je například zákaz glyfosátu v Evropské unii. 

Výzkum „Toxické řeky - chemické znečištění řek a podzemních vod“, který provedla španělská konfederace ekologických skupin, analyzoval řeky, nádrže, podzemní vody a jezera a zjistil rozsáhlé znečištění španělských vod zemědělskými pesticidy. Dva z těchto pesticidů jsou herbicid glyfosát a endokrinní disruptory, což jsou těžké látky, které poškozují životní prostředí živočichů a rostlin a mají také vliv na lidské zdraví, protože vedou k rakovině a vývojovým poruchám. 

Směs chemických látek 

Tyto toxiny však nejsou jediné, které se ve španělské vodě nacházejí, což vyvolává obavy z nebezpečí vzájemného působení více toxických látek. Koldo Hernandez, koordinátor pro toxické látky organizace Ecologistas en Accion, uvedl: "Vážný stav kontaminace španělských povrchových a podzemních vod toxickými látkami různého původu upozorňuje na nedostatky legislativy, která neanalyzuje 80 % používaných pesticidů, na nedostatečnou koordinaci mezi správními orgány a na nedostatečná opatření španělského ministerstva pro ekologický přechod. Evropská komise musí všechny tyto látky regulovat, aby zaručila, že nebudou překročeny prahové koncentrace, a sledovat opatření členských států ke snížení toxického zatížení." 

Evropská problematika pesticidů 

Španělsko není jedinou zemí Evropské unie, která trpí kolapsem biodiverzity v důsledku znečištění pesticidy z těžké zemědělské praxe. Znečištění vod je v Evropě rozšířeným problémem, přičemž méně než 40 % vod je v dobrém chemickém stavu. Některé evropské země, například Německo, Řecko a Francie, již zakázaly používání glyfosátu. Je však zapotřebí přijmout rozsáhlé právní předpisy EU. 

Udržitelné používání pesticidů 

Evropská komise usiluje o aktualizaci směrnice o udržitelném používání pesticidů, aby byla v souladu s cíli evropské Zelené dohody a zajistila její lepší provádění členskými státy. Nový rámec směrnice prosazuje 100% odstranění toxických pesticidů do roku 2030, zákaz syntetických pesticidů na veřejných prostranstvích a pro soukromé použití, integrovanou ochranu proti škůdcům (IPM) na vysoké úrovni, která by se stala povinnou pro získání dotací v zemědělství. 

Eva Corralová, vedoucí pracovnice pro politiku v oblasti pesticidů a znečištění vody v EEB, uvedla: "V rámci směrnice se bude jednat o následující opatření: "Je nejvyšší čas, aby občané a životní prostředí byli ve Španělsku i v celé Evropě na prvním místě - to znamená přechod na agroekologii a prevenci znečištění pesticidy u zdroje."