TOPlist TOPlist TOPlist

Konduktivita

Konduktivita (vodivost) je základní aditivní vlastností roztoků elektrolytů. Jedná se o převrácenou hodnotu odporu. Proto i jednotka vodivosti (Siemens, označení S) je převrácenou hodnotou jednotky odporu (Ohm, značen Ω).

Pro srovnání schopnosti vodných roztoků vést elektrický proud byla zavedena měrná vodivost (elektrická konduktivita nebo jen konduktivita). Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vody. Umožňuje bezprostřední odhad koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizace ve vodách. Často se konduktivita používá při stanovení čistoty destilované vody nebo demineralizované vody, například při úpravě vody reverzní osmózou.

Konduktivita roztoku je závislá na koncentraci iontů, jejich náboji, pohyblivosti a na teplotě roztoku. Změna teploty o 1 °C způsobuje změnu konduktivity nejméně o 2%, proto má temperování vzorku při stanovování jeho konduktivity velký význam. Konduktivita se obykle měří nebo přepočítává na teplotu 25 °C.

Z pohledu Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody je stanovena mezní hodnota konduktivity na 125 mS/m.