TOPlist TOPlist TOPlist

Přehled zkratek používaných v analytice vody /D-G/

DBAS - Výsledky stanovení kationtových tenzidů

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je DBAS /disulfine blue active substance/

DIS - Návrh mezinárodní normy

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je DIS /Draft International Standard/

DOC - Rozpuštěný organický uhlík

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je DOC /dissolved organic carbon/ česky v rozboru vody také jako DOC

DOM - Rozpuštěné organické látky

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je DOM /dissolved organic matter/ měří se zejména v rozboru odpadní vody

DOX - Celkové rozpuštěné organicky vázané halogeny

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je DOX /dissolved organic halogens/

DPD N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine N,N-diethyl-1,4-fenylendiamin

EC - Účinná (efektivní) koncentrace

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je EC /effective concentration/

ECD - Detektor elektronového záchytu

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ECD /electron capture detector/

EDTA - Ethylendiamintetraoctová kyselina

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je EDTA /ethylenediaminetetraacetioc acid/

EINECS - Evropský katalog existujících obchodních chemických látek

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je EINECS /European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/

ELCD - Detektor elektrolytické konduktivity

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ELCD /electrolytic conductivity detector/

ENV - Předb쾞ná evropská norma

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ENV /European Prestandard/

EOX - Extrahovatelné organicky vázané halogeny

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je EOX /extractable organic halogens/

ETA - Elektrotermická atomizace

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ETA /electrothermic atomization/

FDIS - Konečný návrh mezinárodní normy

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FDIS /Final Draft International Standard/

FES - Plamenová emisní spektrometrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FES /flame emission spectrometry/

FF - Plamenová fotometrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FF /flame photometry/

FIA - Průtoková injekční analýza

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FIA /flow injection analysis/

FID - Plamenoionizační detektor

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FID /flame ionization detector/

FLD - Fluorescenční detektor

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FLD /fluorescence detector/

FTIR - IR spektroskopie s Fourierovou transformací

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je FTIR /Fourier transform infrared spectroscopy/

GC - Plynová chromatografie

GPC  - Gelová permeační chromatografie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je GPC /gel permeation chromatography/