TOPlist TOPlist TOPlist

Přehled zkratek používaných v analytice vody /B-C/

BDOC - Biologicky rozložitelný rozpuštěný organický uhlík

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je BDOC /biodegradable dissolved organic carbon/

BiAS - Výsledky stanovení neiontových tenzidů (povrchově aktivních látek)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je BiAS /bismuth active substance/

BNC - Zásadová neutralizační kapacita

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je BNC /base neutralizing capacity/ česky v rozborech vody také jako ZNK

BOD - Biochemická spotřeba kyslíku

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je BOD /biochemical oxygen demand/ česky v rozborech vody také jako BSK

CA - Chemická abstrakta

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CA /Chemical Abstracts/

CAS - Služžba chemických abstrakt

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CAS /Chemical Abstracts Service/

CD - Konduktometrický detektor

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CD /conductivity detektor/

CFA - Kontinuální průtoková analýza

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CFA /continuous flow analysis/

CFU - Jednotky tvořící kolonie (KTJ)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CFU /colony-forming units/ česky v rozborech vody také jako KTJ

COD - Chemická spotřeba kyslíku (CHSK)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CHSK /chemical oxygen demand/ česky v rozborech vody také jako CHSK

CODCr - Chemická spotřeba kyslíku dichromanem draselným (CHSKCr)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CHSKCr /chemical oxygen demand (dichtromate method)/ česky v rozborech vody také jako CHSKCr

CRM - Certifikovaný referenční materiál

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CRM /certified reference material/

CVr - Variační koeficient opakovatelnosti (VCr)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CVr /repeatability coefficient of variation/

CVR - Variační koeficient reprodukovatelnosti (VCR)

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je CVR /repeatability coefficient of variation/