TOPlist TOPlist TOPlist

Dánsko našlo omikron v odpadní vodě

Dánský sérový institut (SSI) zjistil novou variantu omikronu ve vzorcích odpadních vod z čistírny na ostrově Funen. V současné době se na přítomnost varianty omicron testuje dalších 14 vzorků z čistíren odpadních vod (ČOV) po celé zemi. Podle generálního ředitele dánského zdravotního úřadu Sorena Brostroma již není úměrné používat další prostředky k eliminaci omikronové varianty viru. 

Dánský sérový institut (SSI) potvrdil, že varianta omicron byla zatím nalezena ve vzorku z čistírny odpadních vod v Søndersø na ostrově Funen. V současné době se v SSI testuje dalších 14 vzorků, které byly původně pozitivní na jednu z mutací typických pro omikronovou variantu. 

Všechny vzorky odpadních vod, které mají být vyšetřeny na přítomnost omikronové varianty. 

Nově budou nyní všechny vzorky odpadních vod vyšetřovány na novou variantu omicron. To musí být provedeno nejpozději následující den po jejich odběru. V rámci nastavení tohoto screeningu byly vzorky odpadních vod ze 48. týdne testovány novou metodou. U tří vzorků byla zjištěna pozitivita na mutaci, která je předmětem screeningu. Tyto tři vzorky byly následně testovány v Národním sérovém ústavu (SSI). Tam byla ve vzorcích z čistírny odpadních vod Funen zjištěna varianta omikron. To je v souladu se skutečností, že varianta omicron byla nalezena také ve vzorcích PCR od lidí žijících ve spádové oblasti čistírny odpadních vod Søndersø. 

Dalších 14 vzorků s možným výskytem omicronu 

Kromě tří vzorků z víkendu společnost Eurofin, která je odpovědná za prvotní screening vzorků odpadních vod, testovala dalších 14 vzorků pozitivních na mutaci související s omikronem. Vzorky pocházejí z čistíren odpadních vod po celé zemi. Tyto vzorky byly rovněž předány SSI, která v současné době pracuje na vyloučení nebo potvrzení omikronové varianty. 

Nálezy v odpadních vodách jsou znepokojivé 

Generální ředitel SSI Henrik Ullum říká, že nález omikronových signálů v odpadních vodách je znepokojující. "Myslím, že je obzvláště znepokojující, že nyní vidíme variantu omicron tak rozšířenou, přestože jsme šíření infekce od samého počátku kontrolovali. Potvrzuje to zvyšující se počet pozitivních nálezů omicron PCR, které jsme zaznamenali ve všech částech země od doby, kdy byla poprvé nalezena v Dánsku před něco více než týdnem. Údaje prověřujeme s Národní radou pro bezpečnost pacientů, abychom zjistili, zda nedošlo k přehlédnutí ohnisek nákazy. Celkový dojem je, že se omikron právě teď rychle šíří," říká Henrik Ullum.