TOPlist TOPlist TOPlist

Přehled zkratek používaných v analytice vody /A/

AAS - Atomová absorpční spektrometrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je AAS /atomic absorption spectrometry/

AD - Amperometrický detektor

ADI - Přípustný denní příjem

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice  je ADI /acceptable daily intake/

AED - Detektor atomové emise

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice  je AED /atomic emmision detector/

AES - Atomová emisní spektrometrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice  je AES /atomic emission spectrometry/

AFS - Atomová fluorescenční spektrometrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice  je AFS /atomic fluorescence spectrometry/

ANC - Kyselinová neutralizační kapacita

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ANC /acid neutralizing capacity/ česky v rozborech vody také jako KNK

ANOVA - Analýza rozptylu

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ANOVA /analysis of variance/

AOX - Adsorbovatelné organicky vázané halogeny

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je AOX /adsorbable organic halogens/

AQC - Analytické řízení jakosti

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je AQC /analytical quality control/

ASV - Anodická rozpouštěcí voltametrie

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ASV /anodic stripping voltametry/

ATU - Allylthiomočovina

 • Používaná zkratka v hydrochemii a hydroanalytice je ATU /allylthiourea/