TOPlist TOPlist TOPlist

Rozbor vody si nechte raději zpracovat v laboratoři

Přijdete ke schránce, vyndáte plno letáků a mezi nimi naleznete leták vyzývající k objednávce rozboru vody. Takovou zkušenost má většina uživatelů vlastních zdrojů vody, kteří se čas od času stanou terčem ziskuchtivých, samozvaných odborníků na vodu. Scénář bývá zpravidla velmi podobný: subjekt, který rozbor vody nabízí se prezentuje jako odborný pracovník, pod záštitou nějakého sdružení nebo asociace, jež je většinou pouhou zástěrkou nekompetentních, tzv. analytiků, kteří mají jen velmi malé nebo žádné znalosti z oblasti analytiky vody . Standardně se můžete setkat s lidmi, kteří se prokáží všemožnými školeními, aby vypadali věrohodně. Často se jedná pouze o protokoly o kalibraci zařízení, se kterým se měření provádí nebo se jedná o školení práce s přístrojem, který vodu analyzuje.  Jen velmi zřídka budete mít tu čest setkat se s analytikem, který bude kompetentní analýzu provést.

Co je cílem obchodníků s rozbory vody?

Jednoduše prodat. Prostřednictvím „rozboru vody“ vyvolat v zákazníkovi potřebu, ve smyslu úpravy vody, protože evidentně nevyhověla v některém ukazateli, typicky se jedná o zvýšené množství dusičnanů a často se také operuje s konduktivitou, neboli vodivostí vody. Světe div se, zákazník je zachráněn! Už žádná závadná voda ! Milý, samozvaný odborník na vodu má totiž zaručené řešení, víte? Řešením bývá ona slavná reverzní osmóza, která se v hojné míře začala prodávat prostřednictvím těchto odborníků a jejich rozborů vod. Ona totiž vodu vyléčí a zaručí vodu prvotřídní kvality, a to je přeci skvělé, ne? Taková nabídka se nedá odmítnout. Omyl!

Jak si vybrat úpravu vody?

V žádném případě by se nemělo jednat o sólo akci jednoho obchodníka s rozborem vody. Úprava vody je zásadní pro zdraví konečného spotřebitele a rozhodně stojí za pozornost, jakou technologií se voda bude případně upravovat. V dnešní době již existuje mnoho způsobů, jak vodu upravit tak, aby byla pitná a prospěšná zároveň. Opakem budiž paušalizovaná úprava vody pomocí zmíněné reverzní osmózy, protěžovaná právě podomními prodejci.  Ruce pryč od takových nákupů. Obraťte se na odborníky v oboru, kteří budou kompetentní Vám s úpravou vody pomoci.

Co znamená semikvantitativní rozbor vody …

Toto je kamenem úrazu každé podomní analýzy vody, jelikož je zde vlastně cizým slovem (aby jej zákazník jen těžko odhalil) vyjádřeno, že se jedná o měření s ne úplně jasným výsledkem. K tomu je třeba připočítat nejistotu měření, jež se pohybuje v řádech desítek procent a ještě je třeba si uvědomit, že se pro účely stanovení různých parametrů vzorky vody například temperují nebo jinak upravují před samostatným měřením, což se u domácích rozborů vody neděje. Každé měření by mělo být provedeno vícekrát a ze získaného průměru by měl vzejít výsledek, který, jak je výše uvedeno je v rovině spíše velmi teoretické. Nejenom, že takový postup a výsledek měření nemůžete brát zcela vážně, ale přeci si nenecháte na základě takto chabého pokusu prodat úpravnu vody ?

Rozbor vody bezpečně, spolehlivě – v laboratoři !

Pokud zvažujete rozbor vody, obraťte se prosím na laboratoř, která Vám jej zpracuje. Bude sice o něco nákladnější, nežli nabízené letákovou kampaní, avšak vypovídající hodnota bude značně vyšší.

Úprava vody bez odborné konzultace je risk !

Nekupujte pochybné magnetické nebo jiné úpravny vody pouze na základě argumentů jednoho prodejce. Obraťte se na odborníky v oboru a zjistěte, co je pro Vás opravdu přínosné. Chraňte si své zdraví, neb máte pouze jedno.