TOPlist TOPlist TOPlist

WIKI

Jak si správně napustit bazén ?

  Léto a vysoké letní teploty zvou k osvěžujícímu koupání v bazénech. Zájmem každého majitele domác...

Informace o vodě

  Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Přítomnost vody je nutnou podmínkou pro existenci ž...

Huminové látky

Huminové látky jsou produkty rozkladu odumřelých těl rostlin a živočichů. Látky huminového charakter...

Ionex

Ionex je měnič iontů (také se používá nesprávný termín iontoměnič). Jedná se o vysokomolekulární lát...

Co je Legionářská nemoc ?

Legionářská nemoc je závažná forma pneumonie, která nese vysokou frekvenci mortality dosahující 10 a...

Bakterie Legionella - etymologie organismu

Bakterie Legionella jsou běžné a mohou být obvykle v malém množství nalezeny v přírodě v přirozených...

Bakterie Legionella a legionářská nemoc

Legionářská nemoc byla poprvé rozeznána v roce 1976. Mezinárodní spolupráce na evropské úrovni začal...

O nás

Hledáte kvalitní zařízení na úpravu vody ? Portál vo-da.cz nabízí funkční celky pro úpravu vody kon...

Druhy vod a jejich vlastnosti

Vody rozlišujeme podle původu a podle použití. Podle původu se rozdělují na vody přírodní a vody odp...

Dezinfekce chlorem a jeho sloučeninami

Chlorování je nejčastější způsob dezinfekce vody v ČR, ale i v zahraničí. Důvodem častého využívání ...